TẢI PHẦN MỀM

Driver thích hợp cho cáp lập trình PLC Mitsubishi , Omron, Delta...
Driver cáp U232-P9 CHIP FTDI, CH340, Profilic
Driver cáp lập trình PLC Siemens PC Adapter USB A2
Phần mềm lập trình PLC Siemens S7-200 - Step 7 MicroWin V4.0 SP9
Phần mềm lập trình PLC Siemens S7-200 Smart V2.5 (Date11/2019)

Phần mềm lập trình Logo Siemens - Logo!Soft Comfort V8.1 
Phần mềm PLC Siemens S5 - PG2000-469
Phần mềm lập trình PLC Mitsubishi-GX Developer V8.0
Phần mềm lập trình HMI Mitsubishi-GT Work 3 ( 1.9GB ) 
Phần mềm lập trình HMI Mitsubishi-GT Designer 3 V1.206Q ( có bản GS2107) 
Phần mềm lập trình PLC Omron - CX-One (2GB)
Phần mềm lập trình PLC Allen Bradley RS Logix 500
Phần mềm lập trình PLC Schneider Twido Soft 3.5 hoặc  Twido Suite 
Phần mềm lập trình PLC Schneider- Unity Pro
Phần mềm lập trình PLC Panasonic Nais FP Win GR ( Có Key)
Phần mềm PLC Fatek - WinProLadder 3.2
Phần mềm màn hình Delta - DOPSoft 2.07 (new)
Phần mềm PLC Delta - ISPSoft
Phần mềm lập trình HMI Proface GP-PRO/PBIII
Phần mềm lập trình HMI Proface GP-Pro Ex 4.07
Phần mềm PLC-Fuji- Flex-PC-Programmer
Phần mềm lập trình màn hình HMI Kinco-Kinco HMIware 
Phần mềm lập trình HMI Weinview TK6070
Phần mềm lập trình HMI Weintek MT6070iP, MT6071iP, MT8071iP
Phần mềm lập trình HMI Weintek EasyBuilder Pro V6.02
Phần mềm lập trình HMI Weintek MT506, MT510

Phần mềm lập trình PLC Liyan Exsoft

Phần mềm lập trình màn hình Hitech ADP V6.8
Driver cho màn hình TouchWin Xinje THTG Series
Phần mềm lập trình HMI XTOP M2I 
Phần mềm lập trình PLC Koyo
Phần mềm lập trình PLC Inovance
Phần mềm PLC Vigor VB/VH Series- LadderMaster V1.75.8

Phần mềm PLC Pilz

PLCSAIGON
PLCSAIGON