Loading...

PLC MITSUBISHI FX3SA

(6 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-10MT-CM

  3,100,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3SA-10MT-CM
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-10MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-10MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC (+/-) và 4 ngõ ra transitorNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3SA khác:Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-10MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-10MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC (+/-) và 4 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-10MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC (+/-) và 4 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-14MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+/-) và 6 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-14MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-14MT-CM

  3,200,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3SA-14MT-CM
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-14MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+/-) và 6 ngõ ra transitor  Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3SA khác:Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-10MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-10MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC (+/-) và 4 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-10MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC (+/-) và 4 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-14MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+/-) và 6 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-14MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-20MR-CM

  3,400,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3SA-20MR-CM
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-20MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào VDC (+/-) và 8 ngõ ra relayNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3SA khác:Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-10MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-10MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC (+/-) và 4 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-10MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC (+/-) và 4 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-14MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+/-) và 6 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-14MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+/-)...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-20MT-CM

  3,400,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3SA-20MT-CM
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-20 MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-20MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 12 ngõ vào VDC (+/-) và 8 ngõ ra transitorNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3SA khác:Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-10MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-10MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC (+/-) và 4 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-10MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC (+/-) và 4 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-14MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+/-) và 6 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-14MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+/-)...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-30MR-CM

  4,100,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3SA-30MR-CM
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-30MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-30MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 16 ngõ vào VDC (+/-) và 14 ngõ ra relayNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3SA khác:Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-10MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-10MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC (+/-) và 4 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-10MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC (+/-) và 4 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-14MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+/-) và 6 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-14MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+/-)...
 • Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-30MT-CM

  4,400,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3SA-30MT-CM
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-30MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-30MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 16 ngõ vào VDC (+/-) và 14 ngõ ra transitorNgoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số dòng PLC Mitsubishi FX3SA khác:Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-10MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-10MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC (+/-) và 4 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-10MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1N-10MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 6 ngõ vào VDC (+/-) và 4 ngõ ra transitor  Bộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-14MR-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MRNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+/-) và 6 ngõ ra relayBộ lập trình PLC Mitsubishi FX3SA-14MT-CM – Thay thế bộ lập trình PLC Mitsubishi FX1S-14MTNguồn cấp 220V, tích hợp nhỏ gọn với 8 ngõ vào VDC (+/-)...

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
PLCSAIGON
PLCSAIGON