Loading...

PLC Omron CP1L

(28 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • Bộ lập trình Omron CP1L-L10DT-A, CP1L-L10DT-D, CP1L-L10DT1-D

  3,900,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1L-L10DT-A
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Omron CP1L-L10DT-A, CP1L-L10DT-D, CP1L-L10DT1-D Memory capacity: 5K steps High-speed counters: 100 kHz, 4 axes Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes (Models with transistor outputs only)
 • Bộ lập trình Omron CP1L-L10DR-A, CP1L-L10DR-D

  3,800,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1L-L10DR-A
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Omron CP1L-L10DR-A, CP1L-L10DR-D Memory capacity: 5K steps High-speed counters: 100 kHz, 4 axes Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes (Models with transistor outputs only)
 • Bộ lập trình Omron CP1L-L14DT-A, CP1L-L14DT-D, CP1L-L14DT1-D

  4,900,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1L-L14DT-A
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Omron CP1L-L14DT-A, CP1L-L14DT-D, CP1L-L14DT1-D Memory capacity: 5K steps High-speed counters: 100 kHz, 4 axes Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes (Models with transistor outputs only)
 • Bộ lập trình Omron CP1L-L14DR-A, CP1L-L14DR-D

  4,800,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1L-L14DR-A
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Omron CP1L-L14DR-A, CP1L-L14DR-D Memory capacity: 5K steps High-speed counters: 100 kHz, 4 axes Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes (Models with transistor outputs only)
 • Bộ lập trình Omron CP1L-L20DT-A, CP1L-L20DT-D, CP1L-L20DT1-D

  5,500,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1L-L20DT-A
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Omron CP1L-L20DT-A, CP1L-L20DT-D, CP1L-L20DT1-D Memory capacity: 5K steps High-speed counters: 100 kHz, 4 axes Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes (Models with transistor outputs only)
 • Bộ lập trình Omron CP1L-L20DR-A, CP1L-L20DR-D

  5,300,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1L-L20DR-A
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Omron CP1L-L20DR-A, CP1L-L20DR-D Memory capacity: 5K steps High-speed counters: 100 kHz, 4 axes Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes (Models with transistor outputs only)
 • Bộ lập trình Omron CP1L-M30DT-A, CP1L-M30DT-D, CP1L-M30DT1-D

  8,100,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1L-M30DT-A
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Omron CP1L-M30DT-A, CP1L-M30DT-D, CP1L-M30DT1-D Memory capacity: 10K steps High-speed counters: 100 kHz, 4 axes Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes (Models with transistor outputs only)
 • Bộ lập trình Omron CP1L-M30DR-A, CP1L-M30DR-D

  7,900,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1L-M30DR-A
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Omron CP1L-M30DR-A, CP1L-M30DR-D Memory capacity: 10K steps High-speed counters: 100 kHz, 4 axes Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes (Models with transistor outputs only)
 • Bộ lập trình Omron CP1L-M40DT-A, CP1L-M40DT-D, CP1L-M40DT1-D

  9,500,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1L-M40DT-A
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Omron CP1L-M40DT-A, CP1L-M40DT-D, CP1L-M40DT1-D Memory capacity: 10K steps High-speed counters: 100 kHz, 4 axes Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes (Models with transistor outputs only)
 • Bộ lập trình Omron CP1L-M40DR-A, CP1L-M40DR-D

  8,900,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1L-M40DR-A
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Omron CP1L-M40DR-A, CP1L-M40DR-D Memory capacity: 10K steps High-speed counters: 100 kHz, 4 axes Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes (Models with transistor outputs only)
 • Bộ lập trình Omron CP1L-M60DT-A, CP1L-M60DT-D, CP1L-M60DT1-D

  11,500,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1L-M60DT-A
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Omron CP1L-M60DT-A, CP1L-M60DT-D, CP1L-M60DT1-D Memory capacity: 10K steps High-speed counters: 100 kHz, 4 axes Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes (Models with transistor outputs only)
 • Bộ lập trình Omron CP1L-M60DR-A, CP1L-M60DR-D

  10,800,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1L-M60DR-A
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Omron CP1L-M60DR-A, CP1L-M60DR-D Memory capacity: 10K steps High-speed counters: 100 kHz, 4 axes Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes (Models with transistor outputs only)
 • Bộ lập trình Omron CP1L-EL20DR-D, CP1L-EL20DT-D, CP1L-EL20DT1-D

  7,800,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1L-EL20DR-D
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Omron CP1L-EL20DR-D, CP1L-EL20DT-D, CP1L-EL20DT1-D Memory capacity: 5K steps High-speed counters: 100 kHz, 4 axes Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes (Models with transistor outputs only)
 • Bộ lập trình Omron CP1L-EM40DR-D, CP1L-EM40DT-D, CP1L-EM40DT1-D

  11,500,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1L-EM40DR-D
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Omron CP1L-EM40DR-D, CP1L-EM40DT-D, CP1L-EM40DT1-D Memory capacity: 10K steps High-speed counters: 100 kHz, 4 axes Pulse outputs: 100 kHz, 2 axes (Models with transistor outputs only)
 • Phụ kiện Omron CP1W-CN811, CJ1W-BAT01

  1,200,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1W-CN811
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Cáp nối dài mở rộng Omron CP1W-CN811, Pin nuôi nguồn PLC Omron CJ1W-BAT01
 • Mở rộng Omron CP1W-TS003, CP1W-TS004

  5,200,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1W-TS003
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Omron CP1W-TS003, CP1W-TS004 Sensor type: Thermocouple (J or K) 2 channels can be used as analog input. Input range: 1 to 5 V, 0 to 10 V, 4-20 mA
 • Mở rộng Omron CP1W-TS101, CP1W-TS102

  4,400,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1W-TS101
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Omron CP1W-TS101, CP1W-TS102 Sensor type: Platinum resistance thermometer (Pt100 or JPt100)
 • Mở rộng Omron CP1W-TS001, CP1W-TS002

  3,700,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1W-TS001
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Omron CP1W-TS001 , CP1W-TS002 Sensor type: Thermocouple (J or K)
 • Mở rộng Omron CP1W-MAD11, CP1W-MAD42, CP1W-MAD44

  4,300,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1W-MAD11
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Omron CP1W-MAD11, CP1W-MAD42, CP1W-MAD44 Input range: 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, or 4 to 20 mA. Output range: 1 to 5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, or 4 to 20 mA.
 • Mở rộng Omron CP1W-DA021, CP1W-DA041, CP1W-DA042

  5,900,000₫

  • Mã sản phẩm: CP1W-DA021
  • Thương hiệu: Omron
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Omron CP1W-DA021, CP1W-DA041, CP1W-DA042 Output range: 1 to 5 V, 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, or 4 to 20 mA

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
PLCSAIGON
PLCSAIGON