Loading...

PLC SIEMENS S7-1200

(23 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • - 23%
  Mở rộng Siemens SM 1231 TC
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Siemens SM 1231 TC

  8,600,000₫ 11,200,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7 231-5QD32-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens SM 1231 TC AI 4 x TC x 16 bits 6ES7 231-5QD32-0XB0 Mở rộng Siemens SM 1231 TC AI 8 x TC x 16 bits 6ES7 231-5QF32-0XB0
 • - 23%
  Mở rộng Siemens SM 1231 RTD
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Siemens SM 1231 RTD

  8,600,000₫ 11,200,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7 231-4HD32-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens SM 1231 RTD AI 4 x RTDx 16 bits 6ES7 231-5PD32-0XB0 Mở rộng Siemens SM 1231 RTD AI 8 x RTDx 16 bits 6ES7 231-5PF32-0XB0
 • - 16%
  Bộ lập trình S7-1200 CPU1217C DC/DC/DC
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bộ lập trình S7-1200 CPU1217C DC/DC/DC

  13,800,000₫ 16,500,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7217-1AG40-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình S7-1200 CPU1217C DC/DC/DC 6ES7217-1AG40-0XB0 Nguồn cấp 24VDC, với 2 ngỏ vào Analoge, 2 ngỏ ra Analoge Số 14 ngõ vào VDC (+/-) và 10 ngõ ra transitor
 • - 9%
  Bộ lập trình Siemens S7-1200 CPU1215C
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bộ lập trình Siemens S7-1200 CPU1215C

  8,800,000₫ 9,700,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7215-1AG40-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Siemens S7-1200 CPU1215C DC/DC/DC (6ES7215-1AG40-0XB0), CPU 1215C AC/DC/RL (6ES7215-1BG40-0XB0), CPU 1215C DC/DC/RL (6ES7215-1HG40-0XB0)
 • - 18%
  Mở rộng Siemens SM 1231 AI
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Siemens SM 1231 AI

  5,300,000₫ 6,500,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7 231-4HD32-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens SM 1231 AI 4 x 13 bits ±10 V DC, ±5 V DC, ±2.5 V DC or 4 – 20 mA 6ES7 231-4HD32-0XB0 Mở rộng Siemens SM 1231 AI 8 x 13 bits ±10 V DC, ±5 V DC, ±2.5 V DC or 4 – 20 mA 6ES7 231-4HF32-0XB0 Mở rộng Siemens SM 1231 AI 4 x 16 bits ±10 V DC, ±5 V DC, ±2.5 V DC, ±1.25 V DC or 4 – 20 mA 6ES7 231-5ND32-0XB0
 • - 23%
  Mở rộng Siemens SM 1234 4AI/ 2AO
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Siemens SM 1234 4AI/ 2AO

  6,800,000₫ 8,800,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7 234-4HE32-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens S7-1200 SM 1232 4AI/ 2AO 6ES7 234-4HE32-0XB0 tích hợp 4AI x 13 bits ±10 V DC, ±5 V DC, ±2.5 V DC or 4 – 20 mA, 2AO x 14 bits ±10 V DC or 4 – 20 mA
 • - 10%
  Bộ lập trình Siemens S7-1200 CPU1214C
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bộ lập trình Siemens S7-1200 CPU1214C

  6,400,000₫ 7,100,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7214-1AG40-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình PLC Siemens S7-1200 - CPU 1214C DC/DC/DC (6ES7214-1AG40-0XB0), CPU 1214C AC/DC/RL (6ES7214-1BG40-0XB0), CPU 1214C DC/DC/RL (6ES7214-1HG40-0XB0)
 • - 24%
  Mở rộng Siemens SM 1232 2AO/ 4AO
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Siemens SM 1232 2AO/ 4AO

  4,200,000₫ 5,500,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7 232-4HB32-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens S7-1200 SM 1232 AO 2x14 bits ±10 V DC or 4–20 mA 6ES7 232-4HB32-0XB0 Mở rộng Siemens S7-1200 SM 1232 AO 4x14 bits ±10 V DC or 4–20 mA 6ES7 232-4HD32-0XB0
 • Mở rộng Siemens SM 1223 DC/RLY

  5,200,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7223-1PL32-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens SM 1223 DC/RLY DI 8 x 24 V DC, DO 8 x RLY 30 V DC/250 V AC 2A 6ES7 223-1PH32-0XB0Mở rộng Siemens SM 1223 DC/RLY DI 16 x 24 V DC, DO 16 x RLY 30 V DC/250 V AC 2A 6ES7 223-1PL32-0XB0
 • Bộ lập trình Siemens S7-1200 CPU1212C

  4,800,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7212-1BE40-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Siemens S7-1200 CPU1212C AC/DC/RELAY (6ES7212-1BE40-0XB0), CPU1212C DC/DC/DC (6ES7212-1HE40-0XB0), CPU1212C DC/DC/RELAY (6ES7212-1AE40-0XB0)
 • - 16%
  Mở rộng Siemens SM 1223 DC/DC
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Siemens SM 1223 DC/DC

  3,800,000₫ 4,500,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7 223-1BH32-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens SM 1223 DC/DC DI 8 x 24 V DC, DO 8 x 24 V DC 0.5 A 6ES7 223-1BH32-0XB0Mở rộng Siemens SM 1223 DC/DC DI 16 x 24 V DC, DO 16 x 24 V DC 0.5 A 6ES7 223-1BL32-0XB0
 • - 19%
  Bộ lập trình Siemens S7-1200 CPU1211C
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Bộ lập trình Siemens S7-1200 CPU1211C

  3,900,000₫ 4,800,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7211-1BE40-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Bộ lập trình Siemens S7-1200 CPU1211C AC/DC/RELAY (6ES7211-1BE40-0XB0), CPU1211C DC/DC/DC (6ES7211-1HE40-0XB0), CPU1211C AC/DC/RELAY (6ES7211-1AE40-0XB0)
 • - 25%
  Mở rộng Siemens SM 1223 AC/RLY 6ES7 223-1QH32-0XB0
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Siemens SM 1223 AC/RLY 6ES7 223-1QH32-0XB0

  3,900,000₫ 5,200,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7 223-1QH32-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens SM 1223 AC/RLY DI 8 x 120/250 V AC, DO 8 x RLY 30 V DC/250 V AC 2A 6ES7 223-1QH32-0XB0
 • - 17%
  Mở rộng Siemens SM 1222 DC, 8DO, 16DO RLY
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Siemens SM 1222 DC, 8DO, 16DO RLY

  1,900,000₫ 2,300,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7 222-1HF32-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens SM 1222 DC DO 8x RLY (6ES7 222-1HF32-0XB0)Mở rộng Siemens SM 1222 DC DO 16x RLY (6ES7 222-1HH32-0XB0)
 • Mở rộng Siemens SB 1231 1AI, RTD, TC

  2,300,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7 231-4HA30-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens SB 1231 AI AI 1 x 12 bits ±10 V DC, ±5 V DC, ±2.5 V DC or 0 – 20 mA 6ES7 231-4HA30-0XB0 Mở rộng Siemens  SB 1231 RTD AI 1 x RTDx 16 bits, type: platinum (Pt) 6ES7 231-5PA30-0XB0 Mở rộng Siemens  SB 1231 TC AI 1 x TC x 16 bits, types: J, K voltage range: ± 80 mV 6ES7 231-5QA30-0XB0
 • - 31%
  Mở rộng Siemens CM 1241 RS232/ RS422/485
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Siemens CM 1241 RS232/ RS422/485

  2,400,000₫ 3,500,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7 241-1AH32-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens CM 1241 RS232 - 6ES7 241-1AH32-0XB0Mở rộng Siemens CM 1241 RS422/485 - 6ES7 241-1CH32-0XB0
 • - 17%
  Mở rộng Siemens SM 1221 DC, 8DI, 16DI 24VDC
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Siemens SM 1221 DC, 8DI, 16DI 24VDC

  1,900,000₫ 2,300,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7 221-1BF32-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens SM 1221 DC DI 8x24 VDC (6ES7 221-1BF32-0XB0)Mở rộng Siemens SM 1221 DC DI 16x24 VDC (6ES7 221-1BH32-0XB0)
 • - 31%
  Mở rộng Siemens SB 1232 1AO 6ES7 232-4HA30-0XB0
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Siemens SB 1232 1AO 6ES7 232-4HA30-0XB0

  2,200,000₫ 3,200,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7 232-4HA30-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens SB 1232 1AO 6ES7 232-4HA30-0XB0
 • - 29%
  Mở rộng Siemens CB 1241 RS485 6ES7241-1CH30-1XB0
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Siemens CB 1241 RS485 6ES7241-1CH30-1XB0

  2,000,000₫ 2,800,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7241-1CH30-1XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens - Communication Board CB 1241 - CB 1241 RS485 6ES7241-1CH30-1XB0
 • - 17%
  Mở rộng Siemens SM 1222 DC, 8DO, 16DO 24VDC
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Mở rộng Siemens SM 1222 DC, 8DO, 16DO 24VDC

  1,900,000₫ 2,300,000₫

  • Mã sản phẩm: 6ES7 222-1BF32-0XB0
  • Thương hiệu: Siemens
  • Mô tả ngắn: Mở rộng Siemens SM 1222 DC DO 8x24 VDC (6ES7 222-1BF32-0XB0)Mở rộng Siemens SM 1222 DC DO 16x24 VDC (6ES7 222-1BH32-0XB0)

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
PLCSAIGON
PLCSAIGON