Loading...

MODUN MỞ RỘNG MITSUBISHI

(42 sản phẩm)
 • grid
 • list
 • Board Mitsubishi FX1N-232-BD

  700,000₫

  • Mã sản phẩm: FX1N-232-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board Mở rộng PLC Mitsubishi FX1N-232-BDBoard PLC Mitsubishi FX1N-232-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX1N giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX1N series khác:Board PLC Mitsubishi FX1N-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX1NBoard PLC Mitsubishi FX1N-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX1NBoard PLC Mitsubishi FX1N-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX1N
 • Board Mitsubishi FX1N-422-BD

  700,000₫

  • Mã sản phẩm: FX1N-422-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board PLC Mitsubishi FX1N-422-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX1N giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX1N series khác:Board PLC Mitsubishi FX1N-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX1NBoard PLC Mitsubishi FX1N-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX1NBoard PLC Mitsubishi FX1N-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX1N
 • Board Mitsubishi FX1N-485-BD

  700,000₫

  • Mã sản phẩm: FX1N-485-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board PLC Mitsubishi FX1N-485-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX1N giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX1N series khác:Board PLC Mitsubishi FX1N-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX1NBoard PLC Mitsubishi FX1N-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX1NBoard PLC Mitsubishi FX1N-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX1N
 • Board Mitsubishi FX2N-232-BD

  700,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-232-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board PLC Mitsubishi FX2N-232-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX2N giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX2N series khác:Board PLC Mitsubishi FX2N-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX2NBoard PLC Mitsubishi FX2N-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX2N Board PLC Mitsubishi FX2N-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX2N
 • Board Mitsubishi FX2N-422-BD

  700,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-422-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board PLC Mitsubishi FX2N-422-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX2N giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX2N series khác:Board PLC Mitsubishi FX2N-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX2NBoard PLC Mitsubishi FX2N-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX2N Board PLC Mitsubishi FX2N-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX2N
 • Board Mitsubishi FX2N-485-BD

  700,000₫

  • Mã sản phẩm: FX2N-485-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board PLC Mitsubishi FX2N-485-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX2N giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX2N series khác:Board PLC Mitsubishi FX2N-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX2NBoard PLC Mitsubishi FX2N-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX2N Board PLC Mitsubishi FX2N-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX2N
 • Board Mitsubishi FX3G-232-BD

  1,000,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3G-232-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board PLC Mitsubishi FX3G-232-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX3G giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX3G series khác:Board PLC Mitsubishi FX3G-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX3GBoard PLC Mitsubishi FX3G-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX3GBoard PLC Mitsubishi FX3G-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX3G
 • Board Mitsubishi FX3G-422-BD

  1,000,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3G-422-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board PLC Mitsubishi FX3G-422-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX3G giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX3G series khác:Board PLC Mitsubishi FX3G-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX3GBoard PLC Mitsubishi FX3G-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX3GBoard PLC Mitsubishi FX3G-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX3G
 • Board Mitsubishi FX3G-485-BD

  1,000,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3G-485-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board PLC Mitsubishi FX3G-485-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX3G giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX3G series khác:Board PLC Mitsubishi FX3G-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX3GBoard PLC Mitsubishi FX3G-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX3GBoard PLC Mitsubishi FX3G-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX3G
 • - 30%
  Board Mitsubishi FX3G-485-BD, FX3G-232-BD, FX3G-422-BD, FX3G-CNV-ADP
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Board Mitsubishi FX3G-485-BD, FX3G-232-BD, FX3G-422-BD, FX3G-CNV-ADP

  700,000₫ 1,000,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3G-485-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board PLC Mitsubishi FX3G-485-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX3G giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX3G series khác:Board PLC Mitsubishi FX3G-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX3GBoard PLC Mitsubishi FX3G-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX3GBoard PLC Mitsubishi FX3G-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX3GFX3G-CNV-ADP, FX3G-8AV-BD, FX3G-1DA-BD, FX3G-2AD-BD, FX3G-485-BD, FX3G-422-BD, FX3G-232-BD, FX3G-5DM
 • Board Mitsubishi FX3U-232-BD

  800,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3U-232-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board PLC Mitsubishi FX3U-232-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX3U giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX3U series khác:Board PLC Mitsubishi FX3U-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX3UBoard PLC Mitsubishi FX3U-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX3UBoard PLC Mitsubishi FX3U-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX3UBoard PLC Mitsubishi FX3U-CNV-BD mở rộng mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX3UBoard PLC Mitsubishi FX3U-USB-BD mở rộng mở rộng truyền thông USB cho PLC Mitsubishi FX3U
 • - 13%
  Board Mitsubishi FX3U-422-BD
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Board Mitsubishi FX3U-422-BD

  700,000₫ 800,000₫

  • Mã sản phẩm: FX3U-422-BD
  • Thương hiệu: Mitsubishi
  • Mô tả ngắn: Board PLC Mitsubishi FX3U-422-BD mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX3U giao tiếp với các loại màn hình HMI Mitsubishi, HMI Weintek, HMI Kinco, HMI Omron…Ngoài ra PLCSAIGON.COM còn cung cấp một số modun cho dòng PLC Mitsubishi FX3U series khác:Board PLC Mitsubishi FX3U-232-BD mở rộng mở rộng truyền thông 232 cho PLC Mitsubishi FX3UBoard PLC Mitsubishi FX3U-485-BD mở rộng mở rộng truyền thông 485 cho PLC Mitsubishi FX3UBoard PLC Mitsubishi FX3U-422-BD mở rộng mở rộng truyền thông 422 cho PLC Mitsubishi FX3UBoard PLC Mitsubishi FX3U-CNV-BD mở rộng mở rộng truyền thông cho PLC Mitsubishi FX3UBoard PLC Mitsubishi FX3U-USB-BD mở rộng mở rộng truyền thông USB cho PLC Mitsubishi FX3U

Bộ lọc sản phẩm

Thương hiệu
Giá
Màu sắc
Kích thước
PLCSAIGON
PLCSAIGON